Hoofdgriffier Willy Bouden met pensioen

Roeselare Willy Bouden gaat begin juli met pensioen als hoofdgriffier. Hij werkte 44 jaar bij justitie. 20 jaar lang was hij hoofdgriffier bij het vredegerecht.Willy Bouden wordt er 65. Nog tot juli is hij de rechterhand van vrederechter Jan Nolf, die ook voorzitter is van het kantonhoofdbureau voor de komende Vlaamse verkiezingen.