River Terminal Roeselare komt nu zeker op Schaapbrugge

River Terminal Roeselare komt nu zeker op Schaapbrugge

Rumbeke Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA) vernam van minister Ben Weyts dat er op het kanaal Roeselare-Leie ter hoogte van Schaapbrugge in Rumbeke een kaaimuur zal worden aangelegd van maar liefst 227 meter lang.