Werkloosheid is in augustus het snelst gedaald in West-Vlaanderen

Werkloosheid is in augustus het snelst gedaald in West-Vlaanderen

Kortrijk De werkloosheid in Vlaanderen is voor de twaalfde maand op rij gedaald. Eind augustus 2011 telde Vlaanderen zo'n 211.500 niet-werkende werkzoekenden, dat is een daling met bijna 8 procent (-18.000) ten opzichte van het jaar voordien. Ruim 7% van de Vlaamse beroepsbevolking is nu werkloos. De daling is het sterkst in onze provincie. Daar is er een daling met ruim 10 procent.

Werkloosheidscijfers voor eerst sinds lang gedaald

Oostende "In januari daalden de werkloosheidscijfers in de regio Oostende voor het eerst sinds lang lichtjes en ook het aantal vacatures stijgt licht. Maar het is nog maar één zwaluw in de lente", vermoedt VDAB-directeur Roland Neirynck.

Meer faillissementen en meer werklozen in de provincie

Meer faillissementen en meer werklozen in de provincie

Brugge In onze provincie werden er in januari 74 faillissementen uitgesproken, een stijging ten opzichte van januari 2008 met ruim 15%. Dat is tegelijk een absoluut record. In Brugge werden 21 uitspraken genoteerd (+10%), in Kortrijk 27 (+42,%).