Nieuw speelplein aan De Weimeersen

Rollegem Tijdens een tienerbehoeftenonderzoek in 2007 in Aalbeke en Rollegem kwam de nood aan speelruimte naar voor. In 2009 wordt er zowel geïnvesteerd in een nieuw speelplein als een omnisportveld aan sportcomplex De Weimeersen.