Vlaamse regering legt RUP wegverbinding Ieper-Veurne vast, boerenbond reageert

Vlaamse regering legt RUP wegverbinding Ieper-Veurne vast, boerenbond reageert

Brielen Vandaag stelde de Vlaamse regering het RUP 'Wegverbinding Ieper-Veurne' voorlopig vast. Daardoor wordt o.m. het tracé vastgelegd voor de omleiding van Brielen, Elverdinge en Woesten. Boerenbond blijft ervan overtuigd dat de bypass van de Noorderring (N38) naar de N8 boven Woesten maatschappelijk en financieel te duur is als kosten en baten worden afgewogen. Boerenbond zal daarom bezwaar indienen tegen het RUP in het komende openbaar onderzoek.