Watermaatschappij opent nieuw dienstencentrum

Moorsele In Moorsele heeft de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, de VMW, een nieuw dienstencentrum geopend. Dat staat in voor de dienstverlening aan klanten en de gemeenten die lid zijn van de maatschappij.