Knowhow over waterbeheersing uit Diksmuide helpt Taiwan

Knowhow over waterbeheersing uit Diksmuide helpt Taiwan

Diksmuide Een delegatie Taiwanese hoogwaardigheidsbekleders, politici, ambtenaren en professoren bracht maandagochtend een bezoek aan Diksmuide. Ze werden er ontvangen op het stadhuis door West-Vlaams gouverneur Paul Breyne, burgemeester Lies Laridon (CD&V) en enkele leden van het schepencollege.