Provincie koopt Warandedomein

Kemmel Vandaag heeft de provincieraad de aankoop goedgekeurd van een deel van het Warandedomein in Kemmel. De gemeente Heuvelland slaagde er na lang onderhandelen in om het Warandedomein en het kasteel De Warande aan te kopen.