Extra voetbalplein voor jong Male

Sint-Kruis Brugge maakt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op voor de gronden Van Goethem aan de Aardenburgseweg in Sint-Kruis. Zo krijgt Jong Male er eindelijk, na 25 jaar, een extra voetbalplein bij.