Extra belasting voor omwonenden nieuw stadion in Loppem

Extra belasting voor omwonenden nieuw stadion in Loppem

Loppem Belasting moeten betalen op meerwaarde van je grond, omdat die een andere bestemming krijgt: van landbouw- naar bouwgrond. En dat terwijl je daar niet om vraagt en op termijn mogelijk wordt onteigend. Het overkwam enkele bewoners van de Steenbrugsestraat in Loppem. Hun huizen liggen op het stuk grond, waar het nieuwe voetbalstadion voor Club staat ingepland. Maar die plannen zijn geschorst door de Raad van State. Volgens de gemeente Zedelgem is de opgelegde belasting dan ook onwettig.

Raad van State schorst plannen voor nieuw Brugs voetbalstadion

Raad van State schorst plannen voor nieuw Brugs voetbalstadion

Brugge VIDEO UPDATE - De Raad van State schorst twee deelgebieden in de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Brugge. Dat betekent dat de plannen voor een Clubstadion én voor een bedrijvenzone in de spie tussen de twee spoorlijnen in Sint-Pieters terug naar af zijn.

Groen ! naar Raad van State tegen stadionplannen

Groen ! naar Raad van State tegen stadionplannen

Brugge Naast actiegroep witte Pion en de gemeente Zedelgem diende nu ook Groen ! samen met bewoners van de Tillegemwijk in Sint-Michiels een verzoekschrift in bij de Raad van State tegen de Brugse voetbalstadionplannen.