Vlapo stelt manifest voor meer Nederlandstalige muziek voor

Vlapo stelt manifest voor meer Nederlandstalige muziek voor

In 2008 werd de vzw Vlapo (Vlaamse Podiumartiesten) opgericht als aanspreekpunt voor de verdediging, het behoud en de promotie van het Vlaamse lied in al haar genres. Vlapo ijvert ervoor dat elk muziekgenre aan bod komt in de media en dat alle publieksgroepen weerspiegeld worden in het aanbod van muziek. Vlapo moet echter vaststellen dat de muziekprogrammering op de Openbare Omroep ingegeven wordt door genrekeuze, en geen trouwe weerspiegeling is van de smaak van een breed luisterpubliek.