Uitkerkse polders zijn een mooi voorbeeld van correct natuurbeheer

Uitkerkse polders zijn een mooi voorbeeld van correct natuurbeheer

BlankenbergePeter Bossu - Uit cijfergegevens die recent door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek werden gepubliceerd voor 2015, blijkt dat het investeringsritme voor de aankoop van bos- en natuurgebied in Vlaanderen vandaag lager ligt dan op eender welk moment in de voorbije twintig jaar.