Onderzoek naar impact van ondiepe zandbanken voor bescherming kust

Onderzoek naar impact van ondiepe zandbanken voor bescherming kust

Koksijde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het project 'Meetnet Vlaamse Kust' goedgekeurd. Het gaat om het eerste concrete onderzoeksproject in het kader van het project Vlaamse Baaien. 'Meetnet Vlaamse Kust' is bedoeld om te weten in welke mate ondiepe zandbanken de kracht van de golven op zee verminderen. Dit wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor de bescherming van de kust en wordt volgend voorjaar uitgevoerd op de Broersbank ter hoogte van Koksijde.

Plan om haven van Zeebrugge te ontsluiten via de Westerschelde

Plan om haven van Zeebrugge te ontsluiten via de Westerschelde

Zeebrugge Er bestaat een denkpiste om de haven van Zeebrugge te ontsluiten, zonder het Schipdonkkanaal te verbreden. Het Masterplan Vlaamse Baaien kan ervoor zorgen dat gewone binnenschepen in veilige wateren voor onze kust kunnen varen. Zo kan de haven van Zeebrugge ontsloten worden via de Westerschelde en moet het Schipdonkkanaal niet verbreed worden. Dat zegt Luc Vandamme, de projectleider van het Vlaamse baaienplan. Het alternatief wordt ernstig bestudeerd en de plannen liggen op tafel bij de Vlaamse regering. Dit idee zou niet enkel voor de Zeebrugse haven maar ook voor de mobiliteit in Brugge een oplossing kunnen vormen.

Knokke-Heist wil drie in plaats van één eiland voor kustverdediging

Knokke-Heist wil drie in plaats van één eiland voor kustverdediging

Het college van burgemeester en schepenen van Knokke-Heist ziet liever een aaneenschakeling van verschillende eilanden voor haar kust in plaats van één groot schiereiland zoals in het project Vlaamse Baaien 2100 is voorgesteld. De eilanden moeten de kust verdedigen tegen zware stormen en de stijgende zeespiegel. "Met één groot schiereiland vrezen we voor een stille zee", zegt schepen Maxim Willems (Gemeentebelangen). De baggergroep DEME gaat de visie van het schepencollege nu aftoetsen met haar project.

2 miljoen euro voor onderzoek Vlaamse baaienplan van baggersector

Brugge De Vlaamse regering trekt 2 miljoen euro uit om het Vlaamse baaienplan van de baggersector te onderzoeken. Kunstmatig opgespoten eilanden zouden onze kust moeten beschermen tegen zware stormen en overstromingen. De Vlaamse regering wil nu weten in hoeverre het zeer ambitieuze eilandenplan van de baggersector past in de kustverdedigingswerken van de Vlaamse overheid.