Hogeschool Vives naar gebouw Bpost in Oostende

Hogeschool Vives naar gebouw Bpost in Oostende

Oostende De katholieke hogeschool Vives verhuist de bouwopleidingen in Oostende tegen 1 september 2018 van de Zeedijk naar het huidige gebouw van Bpost in de Lijndraaiersstraat. De opleiding ecotechnologie verhuist dan ook van Kortrijk naar Oostende.

Kennis en gebruik van dialect bij jongeren gaat achteruit

Kennis en gebruik van dialect bij jongeren gaat achteruit

Tielt Dat blijkt uit een dialectonderzoek van Hogeschool Vives campus Tielt. In dit enquête-onderzoek werden sociologische factoren zoals leeftijd, geslacht of opleidingsniveau gekoppeld aan dialectgebruik en -kennis. Ook de impact van de regio's West- en Oost-Vlaanderen op taalvariatie en -attitude werden in kaart gebracht. Ongeveer 2640 mensen namen deel aan deze mondelinge steekproef.