Provinciale visie windmolens: een overzicht van de mogelijke locaties

Provinciale visie windmolens: een overzicht van de mogelijke locaties

Brugge De provincie heeft dertien locaties afgebakend waar nog nieuwe windturbineparken kunnen komen. In het plan moet de locatie telkens voldoen aan twee van de drie voorgestelde voorwaarden: Een bedrijventerein, en auto- of waterweg en een stedelijke kern. De voorgestelde locaties voldoen dus telkens aan twee van deze drie criteria. We zetten ze voor u op een rij: