Zeebrugse Visartsluis wordt open vaargeul

BruggeDe Visartsluis zal worden omgebouwd tot een open vaargeul met landinwaarts een nieuwe Zeesluis. Voor de bouw van deze nieuwe zeesluis zal een dochtervennootschap van nv Vlaamse Havens worden opgericht.