Alle scheepswrakken voor de kust in kaart gebracht

Alle scheepswrakken voor de kust in kaart gebracht

Oostende Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, kortweg het VIOE, heeft alle gekende scheepswrakken voor onze kust in kaart gebracht. Alle informatie wordt binnenkort opgenomen in een internationale gegevensbank. Die overkoepelende databank is het sluitstuk van een project waar 7 Europese landen, waaronder België, aan meewerken.