Kortemark bindt strijd aan met leegstand en verkrotting

Kortemark bindt strijd aan met leegstand en verkrotting

Kortemark Vanaf dit jaar voert Kortemark een heffing in op leegstand, bepaalde onbebouwde bouwgronden, tweede verblijven en verkrotting. Dit gebeurt in functie van het gronden- en pandenbeleid en moet de woningenmarkt in de gemeente activeren. Uit een studie blijkt dat in Kortemark panden telkens slechts heel korte tijd te koop of te huur staan.

Gemeentebestuur start petitie tegen afbraakverbod verkrot pand

Koksijde Het gemeentebestuur van Koksijde is met een petitie gestart tegen het verbod om een pand in Oostduinkerke-dorp af te breken. Het huis staat volgens het schepencollege in de weg om het kruispunt van de Toekomstlaan en de Dorpsstraat veiliger te maken. Daarenboven huisvest het gebouw nogal wat ratten.