Nu ook verkeersveilige week op zee

Nu ook verkeersveilige week op zee

Nieuwpoort Provinciegouverneur Carl Decaluwé heeft naar analogie van de verkeersveilige week op de weg, nu ook een initiatief op poten gezet voor de scheepvaart.