Bewoners eisen verkeersremmende maatregelen in de Aubettestraat

Kortrijk "De helft van de wagens rijdt te snel in onze straat, waar nu veel meer verkeer is door de werken aan kruispunt De Katte. Wij willen dringend snelheidsremmende maatregelen," luidt het in de Aubettestraat. Schepen Guy Leleu beloofde stappen te ondernemen.