Westtoer investeert in anti-verdwaalarmbandjes

Westtoer investeert in anti-verdwaalarmbandjes

Oostende Nu er in verschillende kustgemeenten een discussie woedt over het nut en het al dan niet behouden van de anti-verdwaalpalen op het strand, wil Westtoer de kustveiligheid ondersteunen.

In juli liepen 400 kinderen verloren op het strand

In juli liepen 400 kinderen verloren op het strand

In juli zijn aan onze kust meer dan 400 kinderen verloren gelopen, dat zijn er dubbel zoveel als vorig jaar. De oriëntatiepalen op het strand en de verspreiding van gratis anti-verdwaalbandjes bewijzen volgens initiatiefnemer Dominiek Vervaecke uit Oudenburg dan ook zeker hun nut. Hij pleit nogmaals voor meer overheidssteun.