Meer werklozen in regio Brugge, stijging wel minder sterk

Het aantal werklozen in de regio Brugge is in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen tot 3484. Dat is iets meer dan het kwartaal daarvoor. De VDAB in Brugge zegt de economie in de regio lichtjes herneemt, maar dat de groei nog te zwak is om ook effect te hebben op de werkloosheidscijfers. De stijging per jaar van het aantal werklozen is wel minder sterk.

Stad ziet negatieve tendensen in lokale tewerkstellinganalyse

Stad ziet negatieve tendensen in lokale tewerkstellinganalyse

Brugge Uit cijfers van de VDAB en het Brugse stadbestuur blijkt dat er tijdens het laatste kwartaal van 2009 een vijfde meer werklozen zijn in Brugge. "Het verontrust me dat Brugge die op vlak van tewerkstelling doorgaans beter scoort dan Vlaanderen en West-Vlaanderen nu op enkele aspecten negatievere resultaten voorlegt", zegt schepen voor tewerkstelling Annick Lambrecht (sp.a).