Aantal leefloners daalt in Oostende

Aantal leefloners daalt in Oostende

Oostende Het gemiddeld aantal leefloners in Oostende dit jaar ligt 2,5% lager dan in 2013. Dat maakt het Sociaal Huis bekend. Door het wegvallen van de beroepsinschakelingsuitkering na drie jaar vanaf 1 januari wordt vanaf dan wel weer een stijging verwacht.

Vanessa Vens schrijft open brief aan Groen Oostende

Vanessa Vens schrijft open brief aan Groen Oostende

Oostende Vanessa Vens reageert in een open brief op de stelling van Groen dat er een deontologisch probleem is omdat ze haar mandaat van OCWM-voorzitter cumuleert met het directeurschap van de sociale huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard.

Oostendse onthaalouders krijgen materiaalvergoeding

Oostendse onthaalouders krijgen materiaalvergoeding

Oostende Het stadsbestuur van Oostende geeft alle 59 onthaalouders van de stad een materiaalvergoeding van 264,40 euro gegeven. Deze jaarlijkse vergoeding vervangt de uitleendienst van speelgoed en kindermaterialen.

Oud kerkhof Oostende wordt geleidelijk gerenoveerd

Oud kerkhof Oostende wordt geleidelijk gerenoveerd

Oostende De Begraafplaats Paster Pype of het 'oud kerkhof' aan de Nieuwpoortsesteenweg wordt geleidelijk weer vergroend. Meteen na Allerheiligen worden in perk 8 al een 350-tal graven verwijderd. In de plaats komen groenaanplantingen.

Stadsbestuur wil pand uit legaat Breemersch afbreken

Oostende Het stadsbestuur wil een pand uit het legaat Breemersch, waarvan de opbrengst moet dienen voor behoeftige bejaarden, afbreken. „Via een speciale formule verhogen we zelfs de opbrengst", benadrukt schepen Vens.