Wonen langs het water en sporten in het nieuwe Lappersfortpark in Brugge

Wonen langs het water en sporten in het nieuwe Lappersfortpark in Brugge

Brugge Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) legt op dinsdag 22 maart het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Vaartdijkstraat ter definitieve vaststelling voor aan de Brugse gemeenteraad. Dat moet dit gebied langs de Gentse Vaart uitbouwen tot een mooie zone met aandacht voor wonen, groen, sport en vrije tijd.