Jobstudenten brengen 892 'verdachte' panden in kaart
Jobstudenten brengen 892 'verdachte' panden in kaart
Jobstudenten brengen 892 'verdachte' panden in kaart
Jobstudenten brengen 892 'verdachte' panden in kaart
Jobstudenten brengen 892 'verdachte' panden in kaart
Jobstudenten brengen 892 'verdachte' panden in kaart
01928852015-08-19 11:23:222015-08-19 11:24:122015-08-19 11:23:22NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWSamenlevingKW

Jobstudenten brengen 892 'verdachte' panden in kaart

Oostende De jobstudenten waren belast met het in kaart brengen van de niet-aangegeven tweede verblijven in Oostende.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/jobstudenten-brengen-892-verdachte-panden-in-kaart/article-normal-192885.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/jobstudenten-brengen-892-verdachte-panden-in-kaart/article-normal-192885.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/
Jobstudenten brengen 892 'verdachte' panden in kaart

Oostende De panden kwamen aan de oppervlakte na vergelijking van de gegevens van het bevolkingsregister, kadaster en vaststellingen ter plaatse. Die eigenaars worden nu aangeschreven om een en ander te verifiëren. "Niet alle panden zijn effectief tweedeverblijven", aldus schepen van Financiën Hilde Veulemans. "Er kunnen bijvoorbeeld verbouwingswerken bezig zijn. Als dat na controle blijkt te kloppen, dan moeten de eigenaars geen tweedeverblijfstax betalen."

Oostende Er zijn in Oostende meer dan 7.000 tweedeverblijven. Oostende voerde deze zomer de controle op de niet-aangegeven tweedeverblijven op, nadat bleek dat een jobstudent in de zomer van 2014 bij een controle 300 niet-aangegeven tweedeverblijven ontdekte. De tax op tweedeverblijven werd twee jaar geleden opgetrokken naar 1.000 euro per jaar.

Oostende (efoo)

8400-OOMEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlOostendeHilde Veulemanstweede verblijven
"Koksijde mag tweedeverblijfstaks innen ondanks cassatieprocedure"
"Koksijde mag tweedeverblijfstaks innen ondanks cassatieprocedure"
"Koksijde mag tweedeverblijfstaks innen ondanks cassatieprocedure"
"Koksijde mag tweedeverblijfstaks innen ondanks cassatieprocedure"
"Koksijde mag tweedeverblijfstaks innen ondanks cassatieprocedure"
"Koksijde mag tweedeverblijfstaks innen ondanks cassatieprocedure"
0491252014-05-07 06:31:142015-01-23 04:30:212014-05-07 06:31:13KWPas de parutionNormalarticleRedactie KWPar Redactie KWEconomieKW

"Koksijde mag tweedeverblijfstaks innen ondanks cassatieprocedure"

Koksijde Ondanks een lopende cassatieprocedure rond de tweedeverblijfstaks in Koksijde, hebben de tweedeverblijvers dit jaar opnieuw een betalingsformulier in de bus gekregen.

autohttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/economie/koksijde-mag-tweedeverblijfstaks-innen-ondanks-cassatieprocedure/article-normal-49125.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/economie/koksijde-mag-tweedeverblijfstaks-innen-ondanks-cassatieprocedure/article-normal-49125.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/economie/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/economie/
"Koksijde mag tweedeverblijfstaks innen ondanks cassatieprocedure"

Koksijde "Die procedure dateert nog van de vorige legislatuur en het oude gemeentebelastingsreglement, en verandert op zich niets aan onze inning", reageert burgemeester Marc Vanden Bussche op een nieuwsitem op het journaal van RTL.

Koksijde Vorig jaar trokken enkele Koksijdse tweedeverblijvers naar de rechtbank om de taks op tweede verblijven aan te vechten. Het hof van beroep in Gent gaf hen gelijk, en zei dat de belasting in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Daarop trok Koksijde naar Cassatie. Ondanks de hangende procedure, stuurde Koksijde een nieuw betalingsformulier naar zijn tweedeverblijvers.

Koksijde "Deze taks wordt overal geïnd"

Koksijde "De zaak is nog gestoeld op het gemeentebelastingsreglement uit de vorige legislatuur. Dat werd voor deze legislatuur aangepast. Merk ook op dat ons reglement zelf nooit rechtstreeks is aangevallen", vertelt Vanden Bussche. Volgens de burgemeester is er ook weinig aan de hand, gezien het om enkele individuën gaat. "De meeste tweedeverblijvers betalen hun belasting zonder morren", merkt hij op.

Koksijde Bovendien heft Koksijde geen aanvullende gemeentebelastingen en blijft de kustgemeente met een gemiddelde rond 900 euro netjes binnen het wettelijk maximumbedrag van 1.000 euro. "Deze taks bestaat al sinds ik nog niet aan politiek deed, en wordt overal geïnd. Je betaalt toch ook als je een tweede verblijf hebt in Limburg of Wallonië? De kosten voor de advocaat en de gerechtskosten liggen beduidend hoger dan onze belasting", aldus Vanden Bussche.

Koksijde 16.000 in Koksijde

Koksijde Koksijde organiseert maandag een persmoment, waarop het zijn belastingsregeling nog eens uit de doeken zal doen. Koksijde telt 16.000 tweedeverblijvers.

Koksijde (Belga)

8670-KOMEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmltweede verblijven
Jongste bevolking van de kust woont in Bredene
Jongste bevolking van de kust woont in Bredene
Jongste bevolking van de kust woont in Bredene
Jongste bevolking van de kust woont in Bredene
Jongste bevolking van de kust woont in Bredene
Jongste bevolking van de kust woont in Bredene
0405852014-03-02 14:18:472015-01-23 02:33:292014-03-02 14:18:46KWPas de parutionNormalarticleRedactie KWPar Redactie KWSamenlevingKW

Jongste bevolking van de kust woont in Bredene

Bredene In alle kustgemeenten, met uitzondering van Bredene, vormen de 50-plussers meer dan de helft van de bevolking.

autohttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/jongste-bevolking-van-de-kust-woont-in-bredene/article-normal-40585.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/jongste-bevolking-van-de-kust-woont-in-bredene/article-normal-40585.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/
Jongste bevolking van de kust woont in Bredene

Bredene Dat is het gevolg van de vele tweede verblijven aan de kust en het gegeven dat ouderen met een tweede verblijf, eenmaal met pensioen, definitief opteren voor de kust. Uit cijfers blijkt dat in Bredene - in vergelijking met de andere kustgemeenten - heel weinig appartementen en bijgevolg tweede verblijven worden gebouwd.

Bredene Zo werden in Bredene in 2012 in totaal 113 flats of appartementen verkocht. Merkelijk minder dan in de andere kustgemeenten. De Haan 162, De Panne 194, Blankenberge 230, Nieuwpoort 267, Koksijde 290, Middelkere 343, Knokke 464 en Oostende 564.

Bredene Laagst aantal tweede verblijven

Bredene Bredene is de kustgemeente met zowel in absolute als relatieve cijfers het laagste aantal tweede verblijven. Dit is het rechtstreeks gevolg van het ruimtelijk beleid dat de voorbije jaren werd gevoerd.

Bredene "Zo werd ingezet op nieuwe residentiële verkavelingen met eengezinswoningen, werden de zones waar appartementsgebouwen mogelijk zijn beperkt en werd vooral ook gestreefd naar woonappartementen. Al enige tijd worden de bouwpromotoren een minimumoppervlakte voor appartementen opgelegd. In elk nieuw project moet de gemiddelde oppervlakte van de appartementen 75 m² zijn zodat het ook geschikt is om in te wonen en niet enkel dient voor tweede verblijf", aldus burgemeester Steve Vandenberghe.

Bredene Betaalbaarder wonen

Bredene Vaststelling is dat hierdoor oudere koppels hun woning inruilen voor een appartement en jonge gezinnen eveneens kiezen voor een appartement als 'instapwoning'.

Bredene De druk op de woningmarkt is hierdoor in Bredene een stuk kleiner wat zich vertaalt in lagere prijzen waardoor het - in vergelijking met de andere kustgemeenten - betaalbaarder wonen is in Bredene en jonge gezinnen de weg vinden naar Bredene of in eigen gemeente kunnen blijven wonen. Het gemeentebestuur zet zijn inspanningen op dit vlak verder onder meer ook door het creëren van sociale verkavelingen.

Bredene (JC)

8450-BRMEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlBevolking kusttweede verblijveninstapwoningappartementen kustjongste bevolking Bredene
Blankenberge bespaart 3 miljoen euro, taks op tweede verblijven gaat omhoog
Blankenberge bespaart 3 miljoen euro, taks op tweede verblijven gaat omhoog
Blankenberge bespaart 3 miljoen euro, taks op tweede verblijven gaat omhoog
Blankenberge bespaart 3 miljoen euro, taks op tweede verblijven gaat omhoog
Blankenberge bespaart 3 miljoen euro, taks op tweede verblijven gaat omhoog
Blankenberge bespaart 3 miljoen euro, taks op tweede verblijven gaat omhoog
0975332013-09-26 15:46:232015-01-24 18:16:122013-09-26 15:46:22KWPas de parutionNormalarticleRedactie KWPar Redactie KWNieuwsKW

Blankenberge bespaart 3 miljoen euro, taks op tweede verblijven gaat omhoog

Blankenberge Het stadsbestuur van Blankenberge heeft in het kader van haar meerjarenbegroting een besparingsplan van 3 miljoen euro voorgesteld.

autohttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/blankenberge-bespaart-3-miljoen-euro-taks-op-tweede-verblijven-gaat-omhoog/article-normal-97533.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/blankenberge-bespaart-3-miljoen-euro-taks-op-tweede-verblijven-gaat-omhoog/article-normal-97533.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/
Blankenberge bespaart 3 miljoen euro, taks op tweede verblijven gaat omhoog

Blankenberge Het gaat om een mix van maatregelen en nieuwe inkomsten. Het stadsbestuur geeft zelf het goede voorbeeld door te besparen bij de eigen diensten. Werkingskosten en aankopen worden herbekeken. De 550 personeelsleden bij het stadsbestuur en het OCMW hebben de garantie dat ze allemaal aan het werk blijven.

Blankenberge Personenbelasting verhoogt niet

Blankenberge Goed nieuws voor de Blankenbergenaren is dat de belastingen niet verhogen. Maar daarvoor is de stad op zoek naar nieuwe inkomsten. Belastingen op sluikstorten en hondenpoep gaan fiks omhoog. En de factuur wordt ook doorgeschoven naar de tweede verblijvers.

Blankenberge Investeringen

Blankenberge De meerjarenplanning voorziet ook nog in enkele investeringen. Het OCMW koopt de rijkswachtkazerne als nieuwe huisvesting voor de sociale dienst en het sociaal huis. Er staan nog enkele belangrijke infrastructuur werken op de agenda. Zoals een nieuwe bestrating en straatmeubilair in het commercieel centrum van de stad.

Blankenberge (B.V./A.D.)

Blankenberge Bekijk hier de reportage

8370-BLMEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlbegrotingtweede verblijven
ACW wil toename vakantiewoningen in Heuvelland stoppen
ACW wil toename vakantiewoningen in Heuvelland stoppen
ACW wil toename vakantiewoningen in Heuvelland stoppen
ACW wil toename vakantiewoningen in Heuvelland stoppen
ACW wil toename vakantiewoningen in Heuvelland stoppen
ACW wil toename vakantiewoningen in Heuvelland stoppen
0902332013-06-17 09:39:162015-01-24 15:51:042013-06-17 09:39:15KWPas de parutionNormalarticleRedactie KWPar Redactie KWNieuwsKW

ACW wil toename vakantiewoningen in Heuvelland stoppen

Heuvelland Het ACW van Heuvelland wil dat het gemeentebestuur tijdens deze legislatuur extra inspanningen doet om de toename van tweede verblijven en vakantiewoningen te stoppen.

autohttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/acw-wil-toename-vakantiewoningen-in-heuvelland-stoppen/article-normal-90233.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/acw-wil-toename-vakantiewoningen-in-heuvelland-stoppen/article-normal-90233.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/
ACW wil toename vakantiewoningen in Heuvelland stoppen

Heuvelland Het ACW pleit ook voor meer sociale woningen en voor betaalbare woningen.

Heuvelland Het ACW deed een bevraging bij de eigen achterban en bundelde de verzuchtingen in een prioriteitennota. Die werd nu overhandigd aan het nieuwe schepencollege. Deze bundel vormt een pleidooi voor een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving, met gelijke kansen voor en betrokkenheid van iedereen, maar vooral met zorg voor de zwakkeren en verantwoordelijkheid voor de volgende generaties.

Heuvelland Inzake huisvesting vraagt het ACW Heuvelland extra inspanningen voor meer sociale woningen en betaalbare woningen. Zowel huur- als koopwoningen en sociale kavels. "We moeten absoluut vermijden dat Heuvelland nog verder vergrijst en ontgroent. Ook naar de oudere bevolking verwachten we inspanningen, bijvoorbeeld via het premiebeleid, om de woonkwaliteit te verbeteren en mogelijk te maken dat mensen langer in de eigen woning kunnen blijven," aldus ACW Heuvelland.

Heuvelland De inspanningen om de toename van tweede verblijven en vakantiewoningen te stoppen, moeten verder gezet worden. Dit niet via de verhoging van de belasting, want die wordt gewoon doorgerekend aan de huurder. Het beperken van stedenbouwkundige vergunningen voor nieuwe vakantiewoningen is een geschikte maatregel. Anderzijds zouden vakantiewoningen in het buitengebied dan wel weer goed zijn (bv in leegstaande hoevegebouwen). Hierbij hoopt het ACW op een aangepaste reglementering die dit mogelijk maakt.

Heuvelland Veiligheid

Heuvelland Verder pleit het ACW in Heuvelland voor 'warme buurten' en voor de leefbaarheid. Voldoende groen, onderhouden voet- en fietspaden, veiligheid... In dat kader blijft de groeiende plaag van zwerfvuil een aan te pakken probleem. Net als het wildparkeren en het te snel rijgedrag in de dorpskommen.

Heuvelland Het ACW vraagt ook vlot bereikbare gemeentediensten: voor mensen uit alle deelgemeenten en ook voor wie de dienstverlening overdag of tijdens de week moeilijk ligt. Een maandelijkse zaterdagvoormiddagopening valt te overwegen.Meer verkeersveiligheid - met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker -blijft eveneens een aandachtspunt. Het ACW stelt voor dat alle inwoners die dit wensen, een fluohesje krijgen om op te vallen in het verkeer. Meteen kan Heuvelland zich zo profileren als fietsvriendelijke gemeente. En door de verdere aandacht voor goeie nieuwe fietspaden zoals in het verleden, kan dit verder ondersteund worden.

Heuvelland (PL/BS)

8950-HEMEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlVakantiewoningenACWtweede verblijven
Vastgoedsector vreest voor impact belastingverhoging op tweede verblijven aan kust
Vastgoedsector vreest voor impact belastingverhoging op tweede verblijven aan kust
Vastgoedsector vreest voor impact belastingverhoging op tweede verblijven aan kust
Vastgoedsector vreest voor impact belastingverhoging op tweede verblijven aan kust
Vastgoedsector vreest voor impact belastingverhoging op tweede verblijven aan kust
Vastgoedsector vreest voor impact belastingverhoging op tweede verblijven aan kust
0856732013-04-05 13:40:402015-01-24 14:24:062013-04-05 13:40:39KWPas de parutionNormalarticleRedactie KWPar Redactie KWNieuwsKW

Vastgoedsector vreest voor impact belastingverhoging op tweede verblijven aan kust

Oostende Vastgoedmakelaars verwachten zware implicaties voor de kusteconomie als meer kustgemeenten een belastingverhoging op tweede verblijven invoeren.

autohttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/vastgoedsector-vreest-voor-impact-belastingverhoging-op-tweede-verblijven-aan-kust/article-normal-85673.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/vastgoedsector-vreest-voor-impact-belastingverhoging-op-tweede-verblijven-aan-kust/article-normal-85673.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/
Vastgoedsector vreest voor impact belastingverhoging op tweede verblijven aan kust

Oostende 62 % van de eigenaars van een tweede verblijf zijn doorsnee gezinnen. Bij een verdere belastingverhoging zouden heel wat van deze gezinnen hun tweede verblijf verkopen en zouden heel wat potentiële tweede verblijvers afhaken, waarschuwt het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). De kust telt volgens het BIV ruim 85.000 tweede verblijven. Daarop worden zowel provinciale als gemeentelijke belastingen geheven. Om de gemeentefinanciën bij te sturen, hebben vier van de tien kustgemeenten (Oostende, Koksijde, Blankenberge en Knokke-Heist) dit jaar al een belastingverhoging op tweede verblijven doorgevoerd.

Oostende Werkgelegenheid

Oostende Als nog meer gemeenten een belastingverhoging toepassen komt de betaalbaarheid in het gedrang, menen beroepsorganisatie CIB Vlaanderen en het BIV na een bevraging bij 220 vastgoedmakelaars aan de kust. "De tweede verblijven zijn uitermate belangrijk voor de kusteconomie en de werkgelegenheid in restaurants, winkels, bouwbedrijven...", luidt het.

Oostende (Belga)

Oostende Bekijk hier de reportage

8400-OO8370-BL8670-KOMEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlVastgoedtweede verblijvenBelastingsverhoging
Kortemark bindt strijd aan met leegstand en verkrotting
Kortemark bindt strijd aan met leegstand en verkrotting
Kortemark bindt strijd aan met leegstand en verkrotting
Kortemark bindt strijd aan met leegstand en verkrotting
Kortemark bindt strijd aan met leegstand en verkrotting
Kortemark bindt strijd aan met leegstand en verkrotting
01287032012-01-17 11:13:182015-01-28 16:39:062012-01-17 11:13:17KWPas de parutionNormalarticleNieuwsKW

Kortemark bindt strijd aan met leegstand en verkrotting

Kortemark Vanaf dit jaar voert Kortemark een heffing in op leegstand, bepaalde onbebouwde bouwgronden, tweede verblijven en verkrotting. Dit gebeurt in functie van het gronden- en pandenbeleid en moet de woningenmarkt in de gemeente activeren. Uit een studie blijkt dat in Kortemark panden telkens slechts heel korte tijd te koop of te huur staan.

autohttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/kortemark-bindt-strijd-aan-met-leegstand-en-verkrotting/article-normal-128703.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/kortemark-bindt-strijd-aan-met-leegstand-en-verkrotting/article-normal-128703.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/
Kortemark bindt strijd aan met leegstand en verkrotting

Kortemark Schepen Marc Vanderhaeghe (SP.A)gaf maandagavond toelichting op de gemeenteraadszitting. "We willen de gronden- en pandenspeculatie in onze gemeente terugdringen en het aanbod van sociaal en betaalbaar wonen stimuleren. Slapende gronden en panden moeten daarbij geactiveerd worden en dat kan best door er een heffing op in te voeren."

Kortemark Verschillende heffingen

Kortemark Voor 2012 wordt dan ook een heffing van 1500 euro (en 1800 euro in 2013) ingevoerd op leegstaande woningen. Op onbebouwde bouwgronden komen ook heffingen, afhankelijk van hoe lang het al onbebouwd blijft, maar hierrond zijn heel wat uitzonderingen voorzien. Op tweede verblijven komt er een heffing van 1000 euro. "Dit doen we vooral omdat heel wat eigenaars een leegstaande woning anders als 'tweede verblijf' zouden aangeven om zo aan de heffing te ontsnappen", aldus de schepen. Ook op verkrotting komt er een heffing, die bedraagt 100 opcentiemen op de heffing van het Vlaamse Gewest. In het tweede jaar komen daar nog eens 100 opcentiemen bovenop, in het derde jaar opnieuw.

Kortemark De CD&V-oppositie onthield zich op deze punten en wilde dat de heffing enkel voor 2012 zou worden vastgelegd.

Kortemark (FJA)

Kortemark Meer in De Krant van West-Vlaanderen, editie De Weekbode Torhout

8610-KOMEDIUMPZGemeenteraad Kortemarktweede verblijvenMarc Vanderhaegheleegstandverkrotting
Jaarlijks 27 miljoen overnachtingen in tweede verblijven aan kust
Jaarlijks 27 miljoen overnachtingen in tweede verblijven aan kust
Jaarlijks 27 miljoen overnachtingen in tweede verblijven aan kust
Jaarlijks 27 miljoen overnachtingen in tweede verblijven aan kust
Jaarlijks 27 miljoen overnachtingen in tweede verblijven aan kust
Jaarlijks 27 miljoen overnachtingen in tweede verblijven aan kust
01435992009-10-13 10:41:402015-03-30 14:58:562009-10-13 10:41:39KWPas de parutionNormalarticleNieuwsKW

Jaarlijks 27 miljoen overnachtingen in tweede verblijven aan kust

Middelkerke Jaarlijks zijn er 27 miljoen overnachtingen in tweede verblijven aan zee. Dat blijkt uit een studie van het West-Vlaams Economisch Studiebureau en Idea Consult die vandaag in Blankenberge is voorgesteld. Met opmerkelijke cijfers staaft de studie de visie dat de economische impact van het kusttoerisme jarenlang is onderschat. Tweede verblijvers in onze badsteden zijn goed voor driekwart van alle toeristische overnachtingen.

autohttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/jaarlijks-27-miljoen-overnachtingen-in-tweede-verblijven-aan-kust/article-normal-143599.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/jaarlijks-27-miljoen-overnachtingen-in-tweede-verblijven-aan-kust/article-normal-143599.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/
Jaarlijks 27 miljoen overnachtingen in tweede verblijven aan kust

Middelkerke Idea Consult en het Wes hebben twee jaar gewerkt aan het rapport. Op 20 jaar tijd zijn er 25.000 tweede verblijven bijgekomen aan de kust. Het gaat om maar liefst 82.000 wooneenheden. 20 procent van alle bewoonbare oppervlakte aan zee wordt ingenomen door tweede verblijven. Veelzeggend is de badplaats Middelkerke waar twee derden van alle woningen een tweede verblijf is.

Middelkerke Meer over dit onderwerp? Klik op VIDEO

8430-MIMEDIUMPZtweede verblijvenWest-Vlaams Economisch Studiebureau