't Groot Gedelf krijgt Groene Pluim

't Groot Gedelf krijgt Groene Pluim

Damme De actiegroep 't Groot Gedelf heeft de Groene Pluim gekregen. Een onderscheiding van de ouderenvereniging van Groen, Groen Plus. 't Groot Gedelf is een actiegroep die al vijf jaar strijdt tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal.

Actiegroep tegen verbreding Schipdonkkanaal maakt indruk in commissie

Actiegroep tegen verbreding Schipdonkkanaal maakt indruk in commissie

Zeebrugge Actiegroep 't Groot Gedelf, die zich verzet tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal, heeft gisteren indruk gemaakt in de Vlaamse commissie voor openbare werken en mobiliteit. De actievoerders maakten brandhout van de vorige studies, en stelden een tegenstudie voor. Daarin staat dat er nu al problemen zijn met de waterhuishouding en verzilting in de polders, zonder nieuwe kanalen, in Vlaanderen en Noord-Frankrijk.

Verbreding Schipdonkkanaal is onwettelijk, zegt 't Groot Gedelf in commissie

Verbreding Schipdonkkanaal is onwettelijk, zegt 't Groot Gedelf in commissie

Zeebrugge De verbreding van het Schipdonkkanaal is onwettelijk. Dat is de boodschap die actiegroep 't Groot Gedelf vanmiddag heeft gebracht in de Commissie Openbare werken van het Vlaams Parlement. "Mocht het kanaal toch verbreed worden, kan Vlaanderen onmogelijk de opgelegde Europese normen voor de kwaliteit van het grondwater nakomen. Dat geldt trouwens voor een groot deel van het hele Seine-Schelde West project", zegt de actiegroep. De verzilting is nu al te hoog en er is onvoldoende zoetwater om bijkomende verzilting tegen te gaan.