Nieuw Structuurplan voorziet 1.100 hectare extra bedrijventerreinen

Nieuw Structuurplan voorziet 1.100 hectare extra bedrijventerreinen

Brugge Morgen start het openbaar onderzoek voor de tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Dat regelt ondermeer de beschikbare ruimte van woonzones, natuur en industrie. Bij de herziening krijgt West-Vlaanderen er ruim 1.100 hectare bedrijfsgronden bij.