Ieper zal de lichten doven om te besparen

Ieper zal de lichten doven om te besparen

Ieper Veel steden en gemeenten zijn op zoek om het energieverbruik en de energiekost voor de openbare verlichting te doen dalen. De stad Ieper vond het opportuun te onderzoeken of er kon bespaard worden op de openbare verlichting.