Provincie verwerpt beroep van Stevan-stort

Lendelede Op de gemeenteraad in Lendelede werd duidelijk dat de provincie de milieuvergunningsaanvraag voor de ontginning en het opvullen van vak E weigert. De Raad van State verwierp nu ook het beroep dat de NV Stevan aantekende tegen de heffing van opcentiemen op de milieuheffingen van 2001 tot en met 2007. Nu moet er alleen nog een uitspraak komen over de laatste jaren.