ACW dient bezwaarschrift in

Oostende Het ACW dient een bezwaarschrift in tegen het ontwerp van afbakening van het stedelijk gebied Oostende.