Vrijwillige neuzen snuiven stinkende stallucht in varkensbedrijven

Vrijwillige neuzen snuiven stinkende stallucht in varkensbedrijven

Oudekapelle In hoeverre zorgt een varkensstal voor geurhinder? Twintig vrijwilligers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek zullen dat onderzoeken. Ze zullen de komende maanden aan stalen stallucht snuffelen en bepalen vanaf wanneer je van stank kunt spreken. Minister Schauvliege wil van die bevindingen gebruik maken om de geurhinder van lanebouwbedrijven tegen 2020 te drukken.