Staking griffie Brugse gevangenis al week bezig

Staking griffie Brugse gevangenis al week bezig

Brugge De staking van een deel van het griffie-personeel in de gevangenis van Brugge is haar achtste dag ingegaan. De actievoerders eisen het behoud van de huidige personeelsbezetting en een humane oplossing voor één van de griffiers die na zes jaar terug naar de bewaking moet. De terugroeping is het gevolg van een personeelstekort bij de bewaking. Daardoor konden niet alle cipiers hun zomervakantie opnemen.