Stadssecretaris van Damme veroordeeld voor fraude

Stadssecretaris van Damme veroordeeld voor fraude

Damme In Brugge is de stadssecretaris van Damme veroordeeld voor fraude. Hij kreeg acht maanden voorwaardelijk, en een geldboete. De man sjoemelde met geld van de stad en was al enkele jaren geschorst.

Geschorste stadssecretaris vecht met succes verhoging loonsinhouding aan

Damme De preventief geschorste stadssecretaris van Damme heeft met succes de verhoging aangevochten van het deel van zijn salaris dat wordt ingehouden als ordemaatregel. Op 18 mei besliste de gemeenteraad om het aandeel dat wordt ingehouden als ordemaatregel te verhogen van 10 tot 30 procent.

Geschorste stadssecretaris van Damme op 7 september voor rechter

Damme De geschorste stadssecretaris van Damme zal zich op 7 september voor de correctionele rechtbank van Brugge moeten verantwoorden voor oplichting en valsheid in geschrifte. Tijdens de inleidingszitting dinsdag werden de conclusietermijnen vastgelegd. De pleidooien zijn voorzien op 7 september.

Raadkamer stelt stadssecretaris deels buiten vervolging

Damme De raadkamer in Brugge heeft de Damse stadssecretaris deels buiten vervolging gesteld. De man werd wordt wel nog naar de strafrechtbank doorverwezen voor een reeks kleinere feiten van verduistering en fraude. De stad en de secretaris kunnen nog beroep aantekenen.

Rechtbank stelt doorverwijzing stadssecretaris uit

Damme De raadkamer in Brugge heeft woensdag haar beslissing over een eventuele doorverwijzing van de Damse stadssecretaris naar de correctionele rechtbank wegens fraude uitgesteld. De raadkamer laat de burgerlijke partij tijd om te antwoorden op vragen van de verdediging. Pas nadien zal de raadkamer oordelen over een buitenvervolgingstelling of de doorverwijzing.

Stadssecretaris blijft geschorst

Damme De stadssecretaris van Damme is woensdagmorgen voor de raadkamer verschenen in Brugge met het oog op een doorverwijzing naar de strafrechtbank wegens corruptie.

Stadssecretaris weldra voor de raadkamer

Damme De onderzoekrechter heeft het onderzoek naar eventuele fraude door de stadssecretaris afgerond en doorgestuurd naar het parket. De zaak kan nu voor de raadkamer komen. Die moet dan beslissen of de secretaris zich voor de correctionele rechtbank moet verantwoorden.