Brugse stadsrekening vertoont een overschot

Brugse stadsrekening vertoont een overschot

Brugge Halverwege de legislatuur legt de Brugse schepen Boudewijn Laloo een gezond rapport van de stadsfinanciën voor : een resultatenrekening in balans én een daling van de Brugse stadsschuld tot 88 miljoen euro.

Brugge wil gronden oude vismijn kopen

Brugge Het begrotingsjaar 2010 is voor Brugge rooskleuriger afgesloten dan aanvankelijk begroot werd. Met het overschot wil het stadsbestuur de gronden van de oude vismijnsite aankopen.