Broers Tack willen kabelbaan over Spuikom

Broers Tack willen kabelbaan over Spuikom

Oostende De Oostendse surfkampioenen Axel (28), Christophe (24), en Philip (29) Tack willen een park voor Wakeboard Kabel realiseren op de Spuikom. Bij deze watersport wordt de boarder niet voorgetrokken door een boot, maar door een sleeplift. Bredene is tegen.

Bredene verzet zich tegen komst kabelbaan op Spuikom

Bredene verzet zich tegen komst kabelbaan op Spuikom

Bredene update De Oostendse surfkampioenen Axel (28), Christophe (24), en Philip (29) Tack willen een park voor Wakeboard Kabel realiseren op de Spuikom. Bij deze watersport wordt de boarder niet voorgetrokken door een boot, maar door een sleeplift. Maar Bredene is tegen.

Verlichting aan Vicognedijk tussen Bredene en Oostende wordt aangepakt

Verlichting aan Vicognedijk tussen Bredene en Oostende wordt aangepakt

Bredene Op vraag van het gemeentebestuur van Bredene zal het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK) openbare verlichting plaatsen op de weg langs de Spuikom tussen het Maertenssas en de Bredense Steenweg (Eilandje). Hoewel de weg een druk verloop van fietsers en voetgangers kent, zorgt het gebrek aan verlichting voor een onveilige situatie.

Na elk weekend lijkt 't Eilandje in Oostende op een stort

Na elk weekend lijkt 't Eilandje in Oostende op een stort

Oostende 't Eilandje, het kunstmatig opgetrokken park voor natuurrecreatie aan de Spuikom, ligt er op sommige dagen bij als een vuilnisbelt. Boosdoeners blijken vooral de weekendbezoekers die er komen barbecueën en er hun afval gewoon achterlaten.

Spuikom krijgt schorren- en slikkeneilanden

Spuikom krijgt schorren- en slikkeneilanden

Oostende De Spuikom tussen Bredene en Oostende is deze week volledig leeg getrokken. Er zijn herinrichtingswerken bezig aan de grote waterplas. De komende maanden worden vier natuurhersteleilanden opgespoten. De bedoeling is om de havenplas een nieuwe en aantrekkelijker uitzicht te geven.

Verzet tegen bouwplannen rond spuikom Bredene blijft

Verzet tegen bouwplannen rond spuikom Bredene blijft

Bredene De Vlaamse Yachting Federatie blijft zich verzetten tegen de bouwplannen rond de Spuikom. Er zouden appartementen van 40 meter hoog komen en dat zien zijn niet zitten. De Vlaamse Yachting Federatie heeft nu opnieuw een verzoekschrift ingediend tot schorsing en nietigverklaring van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan"Kop van 't Sas" in Bredene.

Gemeenteraad Bredene keurt aangepast RUP Kop van 't Sas goed

Gemeenteraad Bredene keurt aangepast RUP Kop van 't Sas goed

Bredene De gemeenteraad van Bredene heeft het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kop van 't Sas goedgekeurd. Het plan maakt een hoogbouwproject mogelijk. Eerder vernietigde de Raad van State het ruimtelijk uitvoeringsplan, na klachten van watersportverenigingen en omwonenden.

Voorlopig geen hoogbouw aan Spuikom in Bredene

Voorlopig geen hoogbouw aan Spuikom in Bredene

Bredene De plannen voor een hoogbouw aan de Spuikom in Bredene zijn voorlopig van de baan. De Raad van State schorste het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Kop van 't Sas. Dat plan voorziet onder meer in hoogbouwproject. De Vlaamse Yachting Federatie en de buurtbewoners trokken naar de Raad van State tegen dat plan omdat de hoogbouw een invloed zal hebben op de watersportactiviteiten op de Spuikom.

Werken aan Spuikom starten na Paasverlof

Oostende Na het Paasverlof wordt gestart met de werken die de Spuikom een volledig nieuwe en aantrekkelijker look moet geven. In de periode van 20 tot 30 april wordt het waterpeil van deze Spuikom aanzienlijk verlaagd om te kunnen starten met de aanleg van nieuwe steigers. Er worden geen werken uitgevoerd die de wegomlegging van en naar Bredene-Sas via de Dijkweg en Schietbaanstraat in het gedrang kunnen brengen.