sp.a Brugge start met verkiezingscampagne 2012

Brugge De sp.a Brugge start met 'De Brugse Bevraging' haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012. Tijdens de Brugse Bevraging zal bij alle 117.000 inwoners van de stad worden gepeild naar hun prioriteiten voor het toekomstig stedelijk beleid. "De lijstvorming is nog niet aan de orde", beklemtoonde fractieleider en federaal volksvertegenwoordiger Renaat Landuyt bij de voorstelling.