Quota voor sociale woningbouw in Oostende

Quota voor sociale woningbouw in Oostende

Oostende Het schepencollege keurde het woonplan 2011-2020 goed. Er worden quota opgelegd voor sociale woningbouw en er is een ambitieus plan om tegen 2020 3.000 nieuwe woningen te bouwen, waarvan 20% sociale woningen.