Oostendse Yorick en Linda leven niet meer in de auto

Oostendse Yorick en Linda leven niet meer in de auto

Oostende Yorick Deruyter en Linda Grootjans, het Oostendse koppel dat sinds eind september op straat stond en een tijd in de auto sliep, wonen sinds zaterdag in een huurflat. Een nieuwe lente, een nieuw begin is zeker een spreekwoord van toepassing op hen.

Iedereen is tevreden over sociale rol van Oostendse postbodes

Oostende Sinds begin 2014 zijn ruim 700 Oostendse senioren door hun postbode bevraagd over hun sociale noden. Bpost en het Sociaal Huis zijn enthousiast over het proefproject. Maatschappelijk werkers gingen langs bij tachtigplussers die aangaven hulp nodig te hebben.

Sociale assistentiewoningen op site Boarebreker

Sociale assistentiewoningen op site Boarebreker

Oostende Het Sociaal Huis zal een vleugel van rusthuis De Boarebreker in de Edith Cavellstraat afbreken en laten vervangen door een complex met rusthuiskamers en sociale assistentiewoningen met zorginkoop. Het aantal bedden in De Boarebreker vermindert met 60 en daarom krijgen tien voltijdse equivalenten geleidelijk aan geen verlenging meer van hun contract.

Problemen met handleidingen en knopjes? Daar is de knoppendokter!

Problemen met handleidingen en knopjes? Daar is de knoppendokter!

Oostende Een digitale radiowekker programmeren of wegwijs geraken in de handleiding van een nieuwe wasmachine. Het is niet eenvoudig, vooral niet voor oudere mensen. Moderne toestellen hebben meestal veel knoppen die het gebruik ervan moeilijk maken. Het Sociaal Huis van Oostende organiseerde daarom een cursus met een 'knoppendokter'. Deze namiddag kregen de eerste cursisten een diploma overhandigd.

Sociaal Huis wil vervoer voor daklozen naar nachtopvang

Oostende Het Sociaal Huis in Oostende is van plan om vervoer te organiseren naar Koksijde voor daklozen die nachtopvang willen. In de luchtmachtbasis in Koksijde staan al jaren bedden klaar om mensen op te vangen. Veel daklozen raken niet op eigen kracht van Oostende naar Koksijde.

Sociaal Huis werkt via één loket

Oostende In Oostende start het Sociaal Huis met een initiatief waarbij alle hulpverleners en welzijnsorganisaties vanuit één loket functioneren. Veel kansarmen worstelen immers met een zogenaamde multiprobleemsituatie. Ze zitten niet alleen financieel in de knoei, maar hebben ook problemen met wonen, opvoeding of medische zorgen.