The Smell of War opent

The Smell of War opent

PoperingeDonderdag 30 april ging, in het bijzijn van Vlaams minister-president Geert Bourgeois, de tentoonstelling The Smell of War open.