Spuikom krijgt schorren- en slikkeneilanden

Spuikom krijgt schorren- en slikkeneilanden

Oostende De Spuikom tussen Bredene en Oostende is deze week volledig leeg getrokken. Er zijn herinrichtingswerken bezig aan de grote waterplas. De komende maanden worden vier natuurhersteleilanden opgespoten. De bedoeling is om de havenplas een nieuwe en aantrekkelijker uitzicht te geven.