Onrust bij landbouwers over slibbekken De Nieuwe Stede in Woumen

Onrust bij landbouwers over slibbekken De Nieuwe Stede in Woumen

Woumen De landbouwers in Woumen vrezen dat het slibbekken De Nieuwe Stede zal omgevormd worden tot natuurgebied. De Nieuwe Stede is voor een natuurinrichtingsproject bestemd als ruilgrond voor de boeren uit het Blankaartbekken. Maar de landbouwers vrezen dat die afspraak niet zal worden nageleefd en dat Natuurpunt dit 28 ha grote gebied wil inpalmen.