VMM verwijdert slib uit West-Vlaamse waterlopen

Zarren De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voert deze zomer en dit najaar heel wat slibruimingen uit in het IJzer- en Leiebekken en in de Brugse Polders. Dat is nodig om wateroverlast te voorkomen en de waterkwaliteit te verbeteren.

IJzer moet 15.000 m³ slib kwijt

IJzer moet 15.000 m³ slib kwijt

Nieuwpoort Begin maart start de afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal nv met het wegnemen van plaatselijke aanslibbingen op de IJzer tussen Fintele en Nieuwpoort. Deze werkzaamheden moeten zorgen voor extra buffercapaciteit en een versnelde afvoer van het water bij hoge waterstanden.