Wie liep school aan Sint-Leo in Oostkamp?

Wie liep school aan Sint-Leo in Oostkamp?

Oostkamp Het was ooit de bedoeling om een klasreünie te organiseren voor de leerlingen van 5B die in het schooljaar 1974-75 in de klas van Meester Robert Bellaert zaten. Al snel werd aan initiatiefnemer Eric Vandewiele uit Hertsberge de vraag gesteld om deze reünie veel groter te zien en open te stellen voor alle oud-leerlingen en oud-leraars van het Sint-Leocollege van Oostkamp.