Geen budget voor Tieltse zuidwestelijke ring

Geen budget voor Tieltse zuidwestelijke ring

Tielt SP.A-fractieleider Simon Bekaert is er niet over te spreken dat minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) de start van de zuidwestelijke ontsluiting van de stad Tielt niet heeft opgenomen in het programma voor 2011-2013.

Geen overheveling naar gerechtelijk arrondissement Kortrijk

Tielt Sp.a, Open VLD en NV-A hebben zich verzet tegen het voorstel van minister van Stefaan De Clerck (CD&V) om Tielt over te hevelen naar het gerechtelijke arrondissement Kortrijk. Dat meldt gemeenteraadslid Simon Bekaert (Sp.a).