Nieuw seinhuis komt op plaats van postgebouw X

Nieuw seinhuis komt op plaats van postgebouw X

Kortrijk Infrabel, de vennootschap die de onroerende goederen van de spoorwegen beheert, heeft van het Vlaams Gewest de nodige vergunning gekregen voor het bouwen van een nieuw seingebouw aan het station te Kortrijk. Het gebouw komt in de Doornikselaan op de plaats waar nu nog het oude postgebouw X staat. Dat zal gesloopt worden.