"Halvering is goed, maar nog veel begeleiding nodig"

"Halvering is goed, maar nog veel begeleiding nodig"

Dat het aantal 'rode' landbouwbedrijven, veehouderijen die niet meer kunnen uitbreiden of hun milieuvergunning verlengen omdat ze te veel stikstof uitstoten voor nabijgelegen natuur, gehalveerd wordt, is voor Boerenbond goed.