Reginald Moreels wil het slechte bestrijden om betere mensen te worden

Reginald Moreels wil het slechte bestrijden om betere mensen te worden

Oostende Reginald Moreels heeft op dit ogenblik geen politieke ambities. "Ik blijf nog altijd de politiek geïnteresseerd volgen", zegt hij. "Ik ben er nooit door gedegouteerd geweest. Anderzijds ben ik 67 en hoe ouder, hoe minder kansen men krijgt in de politiek; toch denk ik nog een electorale achterban te kunnen enthousiasmeren." De Oostendse dokter is ook nog actief als oorlogschirurg en schreef een essay over goed en kwaad: 'Is de mens slecht?' "De zin van ons leven is het slechte bestrijden om betere mensen te worden", zegt Reginald Moreels.