Vlaamse regering beslist over dossier grootstedelijk gebied

Brugge Morgen beslist de Vlaamse Regering zo goed als zeker over de afbakening van het grootstedelijk gebied Brugge. Een dossier dat al zo'n vijf jaar aansleept, en belangrijk is voor de ontwikkeling van de regio de komende jaren. Uitschieter én achillespees is het nieuwe stadion van Brugge, in het Chartreusegebied. Maar het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan beslist uiteindelijk over 27 zones in de ruime regio rond Brugge.

Toekomst zestien bedrijven onzeker na goedkeuring Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Brugge De toekomst van zestien bedrijven in Brugge is hoogst onzeker, na de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan Brugge op de gemeenteraad van dinsdagavond. In dat plan wordt bepaald welke soort activiteiten mogen worden ontwikkeld op industriezones, zoals de Blauwe Toren en Waggelwater. Daar is geen plaats voor kleinhandel en kantoren, iets wat door de stad zelf al jaren wordt gedoogd.