Stad Roeselare schiet campagne Roeselare 2030 op gang onder het motto 'Durf dromen !'

Stad Roeselare schiet campagne Roeselare 2030 op gang onder het motto 'Durf dromen !'

Roeselare Hoe wil je dat Roeselare eruit ziet in het jaar 2030 ? Dit is de vraag die de stad Roeselare vanaf 18 januari voorlegt aan zoveel mogelijk mensen. Uit alle antwoorden, die massaal worden verwacht van zowel de eigen bevolking als van de mensen die om een of andere reden regelmatig naar Roeselare komen, zal een projectgroep dan een ideaalbeeld distilleren. Die toekomstvisie zal dan op haar beurt het uitgangspunt vormen voor de stedelijke beleidsplanning op lange termijn.