West-Vlaamse politici trekken aan de alarmbel : "Stop de uitbraak van onze sporen"
West-Vlaamse politici trekken aan de alarmbel : "Stop de uitbraak van onze sporen"
West-Vlaamse politici trekken aan de alarmbel : "Stop de uitbraak van onze sporen"
West-Vlaamse politici trekken aan de alarmbel : "Stop de uitbraak van onze sporen"
West-Vlaamse politici trekken aan de alarmbel : "Stop de uitbraak van onze sporen"
West-Vlaamse politici trekken aan de alarmbel : "Stop de uitbraak van onze sporen"
West-Vlaamse politici trekken aan de alarmbel : "Stop de uitbraak van onze sporen"
02415852016-11-14 13:36:242016-11-14 13:36:252016-11-14 13:50:04NewsgatePas de parutionNormalarticleJos RemautVerkeer en mobiliteitKW

West-Vlaamse politici trekken aan de alarmbel : "Stop de uitbraak van onze sporen"

Roeselare Politici van de zes partijen die vertegenwoordigd zijn in het parlement gaven tijdens een korte actie in het station van Roeselare eensgezind een krachtig signaal aan Infrabel. Hiermee scharen ze zich achter de noodkreet van de werkgroep Spoorslag.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/west-vlaamse-politici-trekken-aan-de-alarmbel-stop-de-uitbraak-van-onze-sporen/article-normal-241585.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/west-vlaamse-politici-trekken-aan-de-alarmbel-stop-de-uitbraak-van-onze-sporen/article-normal-241585.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/
West-Vlaamse politici trekken aan de alarmbel : "Stop de uitbraak van onze sporen"

Roeselare Die werkgroep is al vele jaren actief tegen de ontmanteling van spoorinfrastructuur in onze provincie. Voorzitter Frans Larridon : "Een operatie die Infrabel op korte termijn een beperkte besparing oplevert, maar ze ondermijnt alle mogelijkheden voor de spooroperatoren om een concurrentiële dienstverlening aan te bieden. Nu al zien we de gevolgen van deze afbraakpolitiek : in West-Vlaanderen is het goederenvervoer quasi volledig opgedroogd, en de dienstregeling voor de reizigers is hier een ramp."

Roeselare Frans staaft zijn betoog met twee opmerkelijke voorbeeldjes. "In het station van Poperinge werden de spoorbundels zo verregaand ontmanteld dat ook de seininrichting niet meer kan functioneren. De machinisten moeten er nu het station in- en uitrijden op zicht, wat wil zeggen : trager rijden en dus langere reistijd. En in het station van De Panne werden zoveel sporen weggenomen dat het nu, bij werken aan de nog bestaande sporen, niet meer mogelijk is van de grote massa's grint met de trein aan te voeren. Gevolg : Adinkerke-dorp kreunt onder de vele wegreuzen die het grint aanvoeren."

"Situatie is alarmerend"

Roeselare Maar het is dus de bedoeling dat dit stopt, zeker nu politici van alle partijen hun schouders steken onder de actie 'SOS Spoor West-Vlaanderen'. De federale volksvertegenwoordigers Roel Deseyn (CD&V) en Sabien Battheu (Open VLD), de Vlaamse volksvertegenwoordigers Bert Maertens (N-VA), Bart Caron (Groen) en Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) en fractievoorzitter van SP.A in de provincieraad Peter Roose roepen de bevoegde minister François Bellot op Infrabel een halt toe te roepen bij uitbreken van West-Vlaamse sporen. "We doen dat in alle vriendelijkheid naar Infrabel toe, maar de situatie is echt wel alarmerend", onderstreept Roel Deseyn.

Roeselare En daar blijft het niet bij. Nu ze elkaar gevonden hebben, willen de verenigde partijen er bij de regering ook op aandringen om werk te maken van de herwaardering van het regionale spoorwegennet. "We hebben in het verleden de West-Vlaamse stem allicht iets te weinig laten horen", stelt Stefaan Sintobin. "De Limburgers doen dat wél, en het is de bedoeling dat wij voortaan de krachten bundelen om met één luide stem te spreken naar Infrabel en de NMBS toe. Want er kan hier nog veel verbeteren."

En wat brengt vervoersplan 2017 ?

Roeselare Wat de verbetering van de dienstregeling betreft, wordt uiteraard volop uitgekeken naar het nieuwe vervoersplan van de NMBS, dat in december 2017 in werking treedt en nu al in volle voorbereiding is. Onze politici hebben hier al kennis mee gemaakt op een roadshow van de NMBS. "Maar dat was eerder informatief dan dat daar echt veel inspraak mogelijk was", stelt Bart Caron. "De NMBS zegt wel dat ze haar aanbod zoveel mogelijk afstemt op de vraag van de klanten, maar in werkelijkheid gaan ze toch vooral uit van hun eigen interne organisatie naar materieel en personeel toe."

Roeselare Zoals de kaarten nu liggen, ziet het er niet naar uit dat West-Vlaanderen op veel verbetering zal moeten rekenen. Eén iets kan Frans Larridon ons wél al vertellen. Op de IC-verbinding Oostende-Brugge-Kortrijk zal de wachttijd in Lichtervelde fors worden ingekort, waardoor de reistijd tussen Oostende en Kortrijk zal dalen van 75 naar 65 minuten. Maar van een terugkeer van de directe treinen is vooralsnog geen sprake.

Roeselare "Er is voor ons West-Vlaamse politici dus nog héél veel werk aan de winkel", besluit Bert Maertens, die als burgemeester van Izegem nog een andere suggestie heeft : "Misschien moeten we wel een werkgroep in het leven roepen van burgemeesters van gemeenten die een station hebben." Aan collega Peter Roose, burgemeester van Veurne, heeft hij voor dit idee alvast een bondgenoot.

8800-RO2016-11-14MEDIUMPZ23remaut-josRemautJoscolumnist/assets/2/avatar_1189.jpghttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/jos-remaut-23.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/jos-remaut-23.htmlFrans LarridonRoel DeseynSabien BattheuBert MaertensBart CaronStefaan SintobinPeter RooseInfrabelNMBS
Roel Deseyn krijgt staande ovatie van oppositiepartijen na kritiek op minister Van Overtveldt
Roel Deseyn krijgt staande ovatie van oppositiepartijen na kritiek op minister Van Overtveldt
Roel Deseyn krijgt staande ovatie van oppositiepartijen na kritiek op minister Van Overtveldt
Roel Deseyn krijgt staande ovatie van oppositiepartijen na kritiek op minister Van Overtveldt
Roel Deseyn krijgt staande ovatie van oppositiepartijen na kritiek op minister Van Overtveldt
Roel Deseyn krijgt staande ovatie van oppositiepartijen na kritiek op minister Van Overtveldt
Roel Deseyn krijgt staande ovatie van oppositiepartijen na kritiek op minister Van Overtveldt
02267412016-06-16 20:45:092016-06-16 20:45:122016-06-16 20:45:09NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWPolitiekKW

Roel Deseyn krijgt staande ovatie van oppositiepartijen na kritiek op minister Van Overtveldt

Kortrijk Kamerlid Roel Deseyn (CD&V) heeft donderdag in de Kamer de meerderheidspartners van N-VA op de tenen getrapt.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/roel-deseyn-krijgt-staande-ovatie-van-oppositiepartijen-na-kritiek-op-minister-van-overtveldt/article-normal-226741.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/roel-deseyn-krijgt-staande-ovatie-van-oppositiepartijen-na-kritiek-op-minister-van-overtveldt/article-normal-226741.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/
Roel Deseyn krijgt staande ovatie van oppositiepartijen na kritiek op minister Van Overtveldt

Kortrijk Tijdens een vraag over het standpunt van de regering over de Tobintaks, insinueerde Deseyn dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) voor het grootkapitaal rijdt, waarop de oppositie hem op een staande ovatie trakteerde.

Kortrijk Tijdens een ontmoeting met Britse bedrijven in Brussel liet minister Van Overtveldt zich vorige maand ontvallen dat er 'nog wat masseerwerk nodig is om mijn vrienden in de Belgische regering ervan te overtuigen dat het de juiste weg is de onderhandelingstafel te verlaten. Maar het gaat de goede kant op'. Van Overtveldt had het over de Europese onderhandelingen over de invoering van de Tobintaks, een taks op financiële transacties.

Kortrijk Die heffing kwam vandaag ter sprake in de marge van de eurogroep (de ministers van Financiën van de eurozone) en staat vrijdag op de agenda van de Ecofin (de Financiënministers van de 28 EU-lidstaten). Reden voor verschillende fracties om premier Charles Michel te vragen wat de positie van de Belgische regering zal zijn. Roel Deseyn herinnerde de premier er daarbij aan dat hijzelf indertijd als minister van Ontwikkelingssamenwerking voorstander was van de taks en dat het punt expliciet deel uitmaakt van het regeerakkoord.

Kortrijk 'Yes for the tax', declameerde premier Michel. Het regeerakkoord is volgens de premier duidelijk en het kernkabinet heeft het mandaat gisteren herbevestigd. "Wij willen een transactietaks op Europees niveau, zonder negatieve effecten op onze reële economie", zei de eerste minister. Hij merkte daarbij op dat bijvoorbeeld moet worden gekeken naar de negatieve effecten op de rente, die gevolgen zou kunnen hebben voor de schuldenlast.

Kortrijk Johan Van Overtveldt: Als CD&V iets anders verstaan heeft uit het antwoord van de premier, dan is dat hun probleem

Kortrijk Roel Deseyn stelde tevreden vast dat de premier 'op zijn lijn blijft', de lijn van het regeerakkoord. Wat volgde, kwam enigszins onverwacht. "U hebt gezegd dat minister Van Overtveldt opnieuw minister moet worden ten dienste van het openbaar belang en geen persoon ten dienste van de happy few en de 1 procent meest vermogenden". Bijna een minuut lang kreeg Deseyn applaus vanop de oppositiebanken.

Kortrijk "De premier heeft vandaag gezegd wat ik al maanden zeg: we onderhandelen verder, maar we moeten oppassen met negatieve effecten op de overheidsschuld en de reeële economie", reageerde Van Overtveldt in de wandelgangen van het parlement. "Als CD&V iets anders verstaan heeft uit het antwoord van de premier, dan is dat hun probleem."

Kortrijk (BELGA)

8500-KOLOW2016-06-1611kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlRoel DeseynJohan Van Overtveldt
Nu al ruim 350 meldingen van slechte gsm-ontvangst
Nu al ruim 350 meldingen van slechte gsm-ontvangst
Nu al ruim 350 meldingen van slechte gsm-ontvangst
Nu al ruim 350 meldingen van slechte gsm-ontvangst
Nu al ruim 350 meldingen van slechte gsm-ontvangst
Nu al ruim 350 meldingen van slechte gsm-ontvangst
02258532016-06-09 13:45:362016-06-09 14:35:17NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWPar Redactie KWSamenlevingKW

Nu al ruim 350 meldingen van slechte gsm-ontvangst

Brugge Op het meldpunt kw.be/geenontvangst blijven de meldingen binnenlopen van plaatsen met slechte gsm-ontvangst. Kamerlid Roel Deseyn (CD&V) vraagt intussen dat de dekkingseisen voor providers verstrengd worden.

yesrmgimport newsgate2016-06-09 14:00:00http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/nu-al-ruim-350-meldingen-van-slechte-gsm-ontvangst/article-normal-225853.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/nu-al-ruim-350-meldingen-van-slechte-gsm-ontvangst/article-normal-225853.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/
Nu al ruim 350 meldingen van slechte gsm-ontvangst

Brugge Wat meteen opvalt: de meldingen komen uit de hele provincie en uit zo goed als alle gemeenten. In grensgebieden lijkt de situatie het ergst, vooral dan in de zuidelijke Westhoek, met plaatsen als Abele, Roesbrugge en Reningelst als negatieve uitschieters. Maar ook wat verder, in Wervik bijvoorbeeld, zijn er heel wat bewoners die meer bereik met een Frans dan met een Belgisch netwerk hebben. Opvallend zijn ook de 'witte vlekken' Schuiferskapelle en de groene villawijk Vorsevijvers in Wingene. En ook in De Lovie, de grootste werkgever van Poperinge, is er zo goed als geen gsm-ontvangst.

Brugge BELGA

Brugge Het Kortrijkse Kamerlid Roel Deseyn (CD&V) kent de problematiek en kaartte die al meermaals aan. "In dit digitale tijdperk zou slechte bereikbaarheid niet meer mogen. De providers schieten tekort. Minister van Telecommunicatie Alexander De Croo (Open VLD) moet de eisen verstrengen zodat de gsm-dekking eindelijk verbetert." Naar aanleiding van het onderzoek van Krant van West-Vlaanderen naar de plaatsen met slechte gsm-ontvangst in de provincie, roept het Kamerlid de minister, de providers én de gemeenten op snel werk te maken van een betere ontvangst.

Brugge Een slecht gsm-bereik maakt een regio minder aantrekkelijk om er te gaan wonen

Brugge "Mobiele communicatie is een basisbehoefte, maar veel burgers kunnen er geen gebruik van maken omdat er onvoldoende dekking is. Een slecht gsm-bereik maakt een regio minder aantrekkelijk om er te gaan wonen. Mobiel kunnen bellen en surfen is een absolute vereiste voor wie onderneemt. En het vlot kunnen bereiken van je huisarts of de hulpdiensten kan zelfs van levensbelang zijn."

Brugge (pjb)

Brugge >> Je kunt alle meldingen met locatie en klacht bekijken op www.kw.be/geenontvangst. Nog tot eind deze maand willen we alle klachten vanuit heel de provincie verzamelen, om een volledig overzicht te krijgen. Zelf last van slechte gsm-ontvangst? Meld het meteen!

8000-BR8750-WI8700-SC8970-RE8972-RO8940-WEMEDIUM2016-06-09PZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlRoel DeseynAlexander De CrooWesthoekGsm-ontvangst
Roel Deseyn wil sommige oproepen op telefoon kunnen blokkeren
Roel Deseyn wil sommige oproepen op telefoon kunnen blokkeren
Roel Deseyn wil sommige oproepen op telefoon kunnen blokkeren
Roel Deseyn wil sommige oproepen op telefoon kunnen blokkeren
Roel Deseyn wil sommige oproepen op telefoon kunnen blokkeren
Roel Deseyn wil sommige oproepen op telefoon kunnen blokkeren
Roel Deseyn wil sommige oproepen op telefoon kunnen blokkeren
02086772016-01-12 10:55:312016-01-12 10:55:332016-01-12 10:55:31NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWSamenlevingKW

Roel Deseyn wil sommige oproepen op telefoon kunnen blokkeren

Bellegem Kamerlid Roel Deseyn (CD&V) uit Bellegem wil dat telefoonabonnees via hun operator de mogelijkheid krijgen om bepaalde nummers voor inkomende oproepen gratis te blokkeren.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/roel-deseyn-wil-sommige-oproepen-op-telefoon-kunnen-blokkeren/article-normal-208677.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/roel-deseyn-wil-sommige-oproepen-op-telefoon-kunnen-blokkeren/article-normal-208677.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/
Roel Deseyn wil sommige oproepen op telefoon kunnen blokkeren

Bellegem Hij heeft daarvoor een wetsvoorstel klaar. Deseyn hoopt op die manier bescherming te bieden tegen kwaadwillige oproepen, die gepaard kunnen gaan met oplichterij.

Bellegem Volgens cijfers die de CD&V'er opvroeg bij minister van Telecom Alexander De Croo (Open VLD), liepen er gedurende de eerste tien maanden van 2015 bij de Ombudsdienst Telecom 5.386 klachten wegens kwaadwillige oproepen binnen. In 3.614 dossiers kon de identiteit van de dader niet worden achterhaald. De laatste dagen duiken bijvoorbeeld berichten op over Belgische consumenten die oproepen krijgen van nummers uit Zimbabwe. In De Morgen waarschuwt de Economische Inspectie dinsdag dat het om een vorm van fraude gaat.

Bellegem Deseyn meent dat de telecomoperatoren door het aanbieden van blokkeringsmogelijkheden, kunnen bijdragen in het creëren van meer veiligheid voor de telecomgebruikers. Daarom vraagt hij de operatoren in een wetsvoorstel de mogelijkheid te voorzien om voor zowel inkomende als uitgaande oproepen een blokkering te voorzien, zodat een abonnee een specifiek nummer of een bepaalde nummerreeks kan blokkeren.

Bellegem (Belga)

8510-BE2016-01-12MEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlpolitiekconsumententelecommunicatiedienstenRoel DeseynBellegemCD&V
Koopzondagen in Kortrijk vanaf oktober
Koopzondagen in Kortrijk vanaf oktober
Koopzondagen in Kortrijk vanaf oktober
Koopzondagen in Kortrijk vanaf oktober
Koopzondagen in Kortrijk vanaf oktober
Koopzondagen in Kortrijk vanaf oktober
0417032014-03-11 16:34:032015-01-23 02:49:102014-03-11 16:34:02KWPas de parutionNormalarticleRedactie KWPar Redactie KWEconomieKW

Koopzondagen in Kortrijk vanaf oktober

Kortrijk Federaal minister van Middenstand Sabine Laruelle (MR) erkent Kortrijk als toeristisch centrum.

autohttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/economie/koopzondagen-in-kortrijk-vanaf-oktober/article-normal-41703.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/economie/koopzondagen-in-kortrijk-vanaf-oktober/article-normal-41703.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/economie/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/economie/
Koopzondagen in Kortrijk vanaf oktober

Kortrijk Net voor de krokusvakantie interpelleerde Roel Deseyn (CD&V) tijdens het vragenuurtje in de Kamer de minister over de erkenning van Kortrijk. In haar antwoord bevestigde de MR-politica dat ook haar administratie de goedkeuring geeft. Eerder al gaf het kabinet van minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) al positief advies. Intussen stond de beslissing van Laruelle al in het Staatsblad.

Kortrijk "Het is de normaalste zaak van de wereld dat we die erkenning kregen", aldus schepen van Economie Rudolf Scherpereel (N-VA). "We hebben veel tijd en energie gestoken in dit dossier. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat we al in april gingen beginnen, maar gezien de vertraging starten we in de praktijk in oktober. In september is er ook al eentje, maar die kadert in de braderie."

Kortrijk De eerste zondag van oktober staat in het teken van Steps Shopping Day, in november wellicht in het teken van sinterklaas. "De eerste zondag van december zal dan kaderen in Winter in Kortrijk en in Super Saturday", besluit de schepen.

Kortrijk Wurgcontracten

Kortrijk Roel Deseyn is alvast niet onder de indruk. "Ikzelf blijf tegenstander van invoering van koopzondagen omdat dit het sociale weefsel in onze regio onder druk zet. Uitgezonderd gelegenheidsshoppers, waarbij de opmerking dient gemaakt dat een euro slechts één keer kan worden uitgegeven, en de grote winkelketens, die wurgcontracten met boeteclausules en winstmaximalisatie hanteren, heeft hier niemand baat bij. Komt daarbij dat De Coninck zelf, die tijdens de tussenkomst in het halfrond zat en meermaals haar ongenoegen toonde, blijkbaar erg verveeld zit met het dossier: haar partijtop had zich eerder tegenstander verklaard van werken op zondag." (AXV-foto JVGK)

8500-KOMEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlRudolf ScherpereelRoel DeseynKoopzondagen in KortrijkSabine Laruelle
Deze West-Vlaamse politici krijgen een plaats op de CD&V-lijsten
Deze West-Vlaamse politici krijgen een plaats op de CD&V-lijsten
Deze West-Vlaamse politici krijgen een plaats op de CD&V-lijsten
Deze West-Vlaamse politici krijgen een plaats op de CD&V-lijsten
Deze West-Vlaamse politici krijgen een plaats op de CD&V-lijsten
Deze West-Vlaamse politici krijgen een plaats op de CD&V-lijsten
0345012014-01-07 21:38:062015-01-23 00:52:412014-01-07 21:38:05KWPas de parutionNormalarticleRedactie KWPar Redactie KWNieuwsKW

Deze West-Vlaamse politici krijgen een plaats op de CD&V-lijsten

Roeselare De Algemene Vergadering van CD&V heeft de modellijsten voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen van 25 mei goedgekeurd.

autohttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/deze-west-vlaamse-politici-krijgen-een-plaats-op-de-cd-v-lijsten/article-normal-34501.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/deze-west-vlaamse-politici-krijgen-een-plaats-op-de-cd-v-lijsten/article-normal-34501.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/
Deze West-Vlaamse politici krijgen een plaats op de CD&V-lijsten

Roeselare De lijsttrekkers voor CD&V werden al in november wereldkundig gemaakt. Ondertussen raakten ook de posities op verschillende lijsten bekend. Zo voert Europees parlementslid Marianne Thyssen de Europese lijst aan, gevolgd door haar collega Ivo Belet en oud-minister Steven Vanackere. Bij de opvolgers worden de kopposities ingenomen door jongerenvoorzitter Tom Vandenkendelaere uit Roeselare en Marylin Neven uit Lanaken. Marie De Clerck uit Wevelgem, dochter van Stefaan De Clerck, staat op de vierde plaats.

Roeselare Wie krijgt wat in West-Vlaanderen?

Roeselare In onze provincie wordt Vlaams minister Hilde Crevits het boegbeeld op de Vlaamse lijst, gevolgd door burgemeester van Ledegem Bart Dochy en Vlaams parlementsleden Martine Fournier (Menen), Johan Verstreken (Oostende), Griet Coppé (Roeselare) en Jan Verfaillie (Veurne). Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune (Poperinge) duwt de lijst, terwijl Vlaams parlementslid Jan Durnez (Ieper) eerste opvolger wordt. De Kamerlijst wordt aangevoerd door staatssecretaris Hendrik Bogaert (Jabbeke) voor Kamerleden Nathalie Muylle (Roeselare) en Roel Deseyn (Kortrijk), de Brugse schepen Franky Demon en Christine Depuydt uit Kortrijk.

Roeselare (Belga/FJA)

8800-RO8500-KO8900-IEMEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlHilde CrevitsMartine FournierFrancky DemonVerkiezingenBart DochyCD&VJan DurnezTom VandenkendelaereNathalie MuylleGriet CoppéJan VerfaillieSabine de BethuneMarie De ClercqJohan VerstrekenRoel DeseynChristine Depuydt25 mei 2014
Mailbox CD&V-kamerlid Roel Deseyn nu ook letterlijk gekraakt
Mailbox CD&V-kamerlid Roel Deseyn nu ook letterlijk gekraakt
Mailbox CD&V-kamerlid Roel Deseyn nu ook letterlijk gekraakt
Mailbox CD&V-kamerlid Roel Deseyn nu ook letterlijk gekraakt
Mailbox CD&V-kamerlid Roel Deseyn nu ook letterlijk gekraakt
Mailbox CD&V-kamerlid Roel Deseyn nu ook letterlijk gekraakt
01018412013-11-10 08:28:292015-01-24 19:44:462013-11-10 08:28:28KWPas de parutionNormalarticleRedactie KWPar Redactie KWNieuwsKW

Mailbox CD&V-kamerlid Roel Deseyn nu ook letterlijk gekraakt

Bellegem De volksvertegenwoordiger uit Bellegem plaatste de foto op zijn Facebookprofiel.

autohttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/mailbox-cd-v-kamerlid-roel-deseyn-nu-ook-letterlijk-gekraakt/article-normal-101841.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/mailbox-cd-v-kamerlid-roel-deseyn-nu-ook-letterlijk-gekraakt/article-normal-101841.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/
Mailbox CD&V-kamerlid Roel Deseyn nu ook letterlijk gekraakt

Bellegem Roel Deseyn bijt zich al langer vast in het Belgacom-dossier, waar topman Didier Bellens zwaar onder vuur ligt. Deseyn had naar eigen zeggen lucht gekregen van 'een aantal vreemde praktijken binnen het overheidsbedrijf'. Zo zouden mails van kritische journalisten en politici gelezen worden door mensen van Belgacom, maar harde bewijzen zijn er niet.

Bellegem Gisterenavond plaatste de CD&V-politicus een foto op Facebook van zijn zwaar gehavende brievenbus. Wie de brievenbus vernield heeft, is nog niet geweten. 'Bellens' was een van de suggesties...

Bellegem (ED)

8510-BEMEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlBelgacomRoel DeseynDidier Bellens
CD&V-kamerlid Roel Deseyn zegt dat Belgacom snuffelt in mailbox van kritische politici en journalisten
CD&V-kamerlid Roel Deseyn zegt dat Belgacom snuffelt in mailbox van kritische politici en journalisten
CD&V-kamerlid Roel Deseyn zegt dat Belgacom snuffelt in mailbox van kritische politici en journalisten
CD&V-kamerlid Roel Deseyn zegt dat Belgacom snuffelt in mailbox van kritische politici en journalisten
CD&V-kamerlid Roel Deseyn zegt dat Belgacom snuffelt in mailbox van kritische politici en journalisten
CD&V-kamerlid Roel Deseyn zegt dat Belgacom snuffelt in mailbox van kritische politici en journalisten
01015652013-11-07 07:16:202015-01-24 19:39:312013-11-07 07:16:19KWPas de parutionNormalarticleRedactie KWPar Redactie KWNieuwsKW

CD&V-kamerlid Roel Deseyn zegt dat Belgacom snuffelt in mailbox van kritische politici en journalisten

Bellegem Dat zegt de Bellegemse CD&V-politicus vandaag in een artikel in De Morgen.

autohttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/cd-v-kamerlid-roel-deseyn-zegt-dat-belgacom-snuffelt-in-mailbox-van-kritische-politici-en-journalisten/article-normal-101565.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/cd-v-kamerlid-roel-deseyn-zegt-dat-belgacom-snuffelt-in-mailbox-van-kritische-politici-en-journalisten/article-normal-101565.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/
CD&V-kamerlid Roel Deseyn zegt dat Belgacom snuffelt in mailbox van kritische politici en journalisten

Bellegem Roel Deseyn bijt zich al langer vast in het Belgacom-dossier, waar topman Didier Bellens nu al dagenlang zwaar onder vuur ligt. Gisteren woensdag was er een hoorzitting met Belgacom-voorzitter Stefaan De Clerck in de Kamercommissie Infrastructuur en op het einde van die zitting nam Roel Deseyn het woord. Volgens hem had hij lucht gekregen van 'een aantal vreemde praktijken binnen het overheidsbedrijf'. Lees: er worden al eens mailboxen van kritische journalisten en politici besnuffeld en gelezen door mensen van Belgacom. "Ik krijg te horen dat ik, met mijn reputatie bij Belgacom, zeker mag zijn dat er meegelezen is", aldus Deseyn in De Morgen. "Ik zit hier al langer mee en heb getwijfeld of ik dat wel zou zeggen, maar ik wil minstens formeel gezegd hebben dat men moet opletten. Ik wil de bestuurders dan ook waarschuwen: onderschat Bellens niet."

Bellegem Daarom ook verstuurt Roel Deseyn intussen geen belangrijk mailverkeer mee langs een account van Skynet, onderdeel van Belgacom. "Uitgerekend Didier Bellens zelf heeft een mailadres bij Yahoo.fr omdat hij weet hoe lek zijn eigen systeem is", weet de politicus ook nog.

Bellegem "Volledig uit de lucht gegrepen"

Bellegem Belgacom noemt de insinuaties 'volledig uit de lucht gegrepen'. Wie dergelijke beschuldigingen uit, moet ook beseffen dat hij zich blootstelt aan eventuele juridische stappen, waarschuwde woordvoerder Jan Margot op de VRT-radio. Hiermee zet Deseyn niet gewoon zichzelf in de schijnwerpers, maar doet hij mensen ook twijfelen aan de betrouwbaarheid en privacy van hun mailverkeer, luidt de boodschap. Over een eventueel gerechtelijk staartje wilde woordvoerder Margot nog niets kwijt. Niettemin waarschuwde hij nog dat dergelijke beschuldigingen Deseyn wel degelijk 'blootstellen' aan mogelijke juridische stappen.

Bellegem (FJA/Belga)

8510-BE8500-KOMEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlBelgacomRoel DeseynStefaan De ClerckspionageDidier BellensmailverkeerSkynet
Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn uit Kortrijk als voetbalsupporter in De Pendelquiz
Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn uit Kortrijk als voetbalsupporter in De Pendelquiz
Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn uit Kortrijk als voetbalsupporter in De Pendelquiz
Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn uit Kortrijk als voetbalsupporter in De Pendelquiz
Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn uit Kortrijk als voetbalsupporter in De Pendelquiz
Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn uit Kortrijk als voetbalsupporter in De Pendelquiz
0995392013-10-15 18:48:362015-01-24 18:56:072013-10-15 18:48:35KWPas de parutionNormalarticleRedactie KWPar Redactie KWCultuur en mediaKW

Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn uit Kortrijk als voetbalsupporter in De Pendelquiz

Kortrijk Dat verklapt de Kortrijkse politicus vandaag op zijn Facebookpagina.

autohttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/cultuur-en-media/volksvertegenwoordiger-roel-deseyn-uit-kortrijk-als-voetbalsupporter-in-de-pendelquiz/article-normal-99539.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/cultuur-en-media/volksvertegenwoordiger-roel-deseyn-uit-kortrijk-als-voetbalsupporter-in-de-pendelquiz/article-normal-99539.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/cultuur-en-media/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/cultuur-en-media/
Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn uit Kortrijk als voetbalsupporter in De Pendelquiz

Kortrijk "Vanavond op 'Iedereen Beroemd'", laat Roel Deseyn daar weten. Meer bepaald in de rubriek 'De Pendelquiz', waarin treinreizigers, geholpen door de andere passagiers in hun coupé, enkele vragen moeten kunnen beantwoorden en zo een paar honderd euro's bij elkaar kunnen verdienen. Maar gaan ze ergens in de fout, dan moeten ze bij de eerstvolgende halte afstappen.

Kortrijk Opvallend: Roel Deseyn zit er niet eens in keurig maatpak, maar in vol tricolore Rode Duivels-ornaat. Onderweg naar het Koning Boudewijnstadion, nemen we aan? We vernemen het zo dadelijk, na het Journaal op Eén.

Kortrijk (FJA)

8500-KOMEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlRode Duivelstelevisieiedereen beroemdéénRoel DeseynPendelquiz
Roel Deseyn (CD&V) : "Belgacom heeft parlement en minister voorgelogen"
Roel Deseyn (CD&V) : "Belgacom heeft parlement en minister voorgelogen"
Roel Deseyn (CD&V) : "Belgacom heeft parlement en minister voorgelogen"
Roel Deseyn (CD&V) : "Belgacom heeft parlement en minister voorgelogen"
Roel Deseyn (CD&V) : "Belgacom heeft parlement en minister voorgelogen"
Roel Deseyn (CD&V) : "Belgacom heeft parlement en minister voorgelogen"
0966132013-09-17 14:03:242015-01-24 17:57:152013-09-17 14:03:23KWPas de parutionNormalarticleRedactie KWPar Redactie KWNieuwsKW

Roel Deseyn (CD&V) : "Belgacom heeft parlement en minister voorgelogen"

Bellegem Belgacom heeft de minister van Overheidsbedrijven en het parlement valse informatie bezorgd. Dat stelt Kamerlid Roel Deseyn (CD&V), naar aanleiding van de spionage die bij het telecombedrijf aan het licht is gekomen.

autohttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/roel-deseyn-cd-v-belgacom-heeft-parlement-en-minister-voorgelogen/article-normal-96613.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/roel-deseyn-cd-v-belgacom-heeft-parlement-en-minister-voorgelogen/article-normal-96613.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/
Roel Deseyn (CD&V) : "Belgacom heeft parlement en minister voorgelogen"

Bellegem "Dat is onaanvaardbaar", aldus Deseyn. "Hij mag dat komen uitleggen voor de commissie Infrastructuur." Het christendemocratische Kamerlid stelde op 2 mei 2013 een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Jean-Pascal Labille. Het antwoord volgde op 10 juli. Deseyn wilde weten of er overheidsinstellingen en instellingen die onder de hoede van de minister vallen, geconfronteerd waren met een datalek. Labille antwoordde, op basis van gegevens die Belgacom hem had verschaft, dat het bedrijf 'de laatste maanden geen enkele diefstal of inbreuk in verband met gegevens geregistreerd' had.

Bellegem Deseyn concludeert dat Belgacom aan de minister valse informatie heeft bezorgd en hem dus heeft doen liegen voor het parlement.

Bellegem (BELGA)

8510-BEMEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlCD&VRoel Deseyn
Roel Deseyn uit Bellegem zetelt in Raad van Europa
Roel Deseyn uit Bellegem zetelt in Raad van Europa
Roel Deseyn uit Bellegem zetelt in Raad van Europa
Roel Deseyn uit Bellegem zetelt in Raad van Europa
Roel Deseyn uit Bellegem zetelt in Raad van Europa
Roel Deseyn uit Bellegem zetelt in Raad van Europa
0866972013-04-22 14:21:422015-01-24 14:43:582013-04-22 14:21:41KWPas de parutionNormalarticleRedactie KWPar Redactie KWNieuwsKW

Roel Deseyn uit Bellegem zetelt in Raad van Europa

Kortrijk Deze morgen werd Bellegemnaar Roel Deseyn in Straatsburg aangesteld als lid van de Raad van Europa.

autohttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/roel-deseyn-uit-bellegem-zetelt-in-raad-van-europa/article-normal-86697.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/roel-deseyn-uit-bellegem-zetelt-in-raad-van-europa/article-normal-86697.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/
Roel Deseyn uit Bellegem zetelt in Raad van Europa

Kortrijk De Raad van Europa is het oudste en belangrijkste intergouvernementeel orgaan ter wereld. Het vormde de basis van waaruit later onder meer de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens werden opgericht.

Kortrijk Roel Deseyn (36), gemeenteraadslid in Kortrijk en federaal volksvertegenwoordiger voor CD&V, was vorige week donderdag in de Kamer voorgedragen. Deze morgen werd hij dan officieel voorgesteld. (AXV)

8500-KO8510-BEMEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlKortrijkRaad van EuropaRoel DeseynBellegem